Tuesday, November 2, 2010

Surah al-IkhlasDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa

Allah adalah tempat pergantungan sekalian makhluk

Dia tidak beranak dan Dia tidak diperanakkan

Dan tiadalah bagiNya sebarang sekutu
.

No comments:

Post a Comment