Saturday, September 25, 2010

wanita muslimah


Wanita paling baik ialah yang paling tinggi apabila berdiri, paling besar apabila duduk, yang paling benar bicara, yang bersikap halus apabila sedang marah, apabila tertawa dia hanya tersenyum, apabila berkarya dia memperindahkan, yang mentaati suaminya, yang berada di rumahnya, terhormat di tengah kaumnya dan hina tatkala sendirian, banyak kasih sayangnya, banyak anaknya dan urusannya terpuji (50 Wasiat Rasulullah Untuk Wanita, 2007: 102)

No comments:

Post a Comment